Matura polska
U nas wybierasz maturę, którą będziesz zdawać

Cykl nauki przygotowujący do matury polskiej w dwujęzycznym Liceum Da Vinci trwa 4 lata dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych. Ofertę kierujemy również do absolwentów gimnazjum.

W ramach polskiego egzaminu maturalnego uczeń obowiązkowo zdaje:

 • trzy przedmioty na poziomie podstawowym (j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny),
 • minimum jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym.
licealistka uczy się do egzaminu maturalnego
Przygotowanie do matury

Nasz prywatny system nauczania wspiera pełne przygotowanie do egzaminów przy komplementarnej realizacji treści programowej.

Kładziemy nacisk na rozwój zdolności lingwistycznych,  j. angielski realizujemy w wymiarze 7 h tygodniowo.

Międzynarodowe środowisko wspomaga oswajanie się z językiem obcym i przystosowanie do codziennej komunikacji z innymi ludźmi.

Prestiżowe uczelnie

Zapewniamy rzetelne przygotowanie do polskiego egzaminu maturalnego, dzięki któremu uzyskanie wysokich wyników będzie osiągalne dla każdego z Was.

Umożliwi to Wam studiowanie na wymarzonych i prestiżowych polskich uczelniach o największych wymaganiach i standardach.

Nauczyciel uczy licealistę języka angielskiego na tabllicy w liceum
Klasy i profile

 Klasa o profilu medycznym:

 • Rozszerzony język angielski (w wymiarze 7h tygodniowo)
 • Drugi język obcy do wyboru: niemiecki/hiszpański (3h tygodniowo)
 • Certyfikat językowy
 • Rozszerzone przedmioty: biologia, chemia
 • Dla chętnych zajęcia dodatkowe z medycyny i anatomii

Klasa o profilu biznesowym:

 • Rozszerzony język angielski (w wymiarze 7h tygodniowo)
 • Drugi język obcy do wyboru: niemiecki/hiszpański (3h tygodniowo)
 • Certyfikat językowy
 • Rozszerzone przedmioty: matematyka, WOS, geografia 
 • Dla chętnych zajęcia dodatkowe z  ekonomii i przedsiębiorczości, rachunkowość, zarządzanie innowacjami, zarządzanie strategiczne, nauka a biznes, rachunkowość zarządcza, arytmetyka mentalna (propozycje).

Klasa o profilu informatyczno-inżynieryjnym:

 • Rozszerzony język angielski (w wymiarze 7h tygodniowo)
 • Drugi język obcy do wyboru: niemiecki/hiszpański (3h tygodniowo)
 • Certyfikat językowy
 • Rozszerzone przedmioty: matematyka, fizyka, informatyka
 • Dla chętnych zajęcia dodatkowe z programowania i robotyki

Klasa o profilu lingwistyczno-prawniczym:

 • Rozszerzony język angielski (w wymiarze 8h tygodniowo)
 • Drugi język obcy do wyboru: niemiecki/hiszpański (4h tygodniowo)
 • Certyfikat językowy
 • Rozszerzone przedmioty: j. polski, historia
 • Dla chętnych zajęcia dodatkowe: debaty Oksfordzkie, j. francuski, j. rosyjski

Klasa dla indywidualistów:

Stwórz swój własny profil wybierając dla siebie ulubione przedmioty na poziomie rozszerzonym.

 • Rozszerzony język angielski (w wymiarze 7h tygodniowo)
 • Drugi język obcy do wyboru: niemiecki/hiszpański (3h tygodniowo)
 • Certyfikat językowy
 • Uczeń sam wybiera dwa rozszerzone przedmioty, aby indywidualnie kreować swoją ścieżkę rozwoju
 • Dla chętnych zajęcia dodatkowe do wyboru

REKRUTACJA 2024/2025

Zainteresowany naszym liceum? Dowiedz się więcej na temat rekrutacji!

Sprawdź jak się rekrutować!