Matura międzynarodowa
Matura Międzynarodowa IB w Da Vinci's International Schools

Da Vinci's International High School (Liceum) to szkoła posiadająca autoryzację międzynarodowego programu International Baccalaureate® DP (Diploma Programme). 

Da Vinci's International Primary School to szkoła podstawowa kandydująca* do międzynarodowego programu International Baccalaureate® MYP (Middle Years Programme). Szkoła jest w procesie autoryzacji i uzyskania zezwolenia IB World Schools. 

IB World Schools podziela wspólną filozofię - zobowiązanie do ambitnej i rzucającej wyzwania edukacji międzynarodowej na najwyższym poziomie. 

*Tylko szkoły autoryzowane przez organizację IB mogą oferować jeden z czterech programów akademickich: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme (DP) lub Career-related Programme (CP). Status kandydata nie daje gwarancji, że zezwolenie zostanie udzielone. Więcej informacji o IB i jej programach można znaleźć na stronie http://www.ibo.org.

Co trzeba wiedzieć o maturze międzynarodowej?

To dwuletni program nauczania będący częścią międzynarodowego programu edukacyjnego.

Misja IB

Program IB zachęca uczniów na całym świecie do aktywności, współczucia i uczenia się przez całe życie, którzy rozumieją, że inni ludzie, z ich różnicami, również mogą mieć rację.

Dyplom IB uzyskany po pozytywnym ukończeniu egzaminu jest honorowany i uznawany za prestiżowy przez uniwersytety na całym świecie.

Z egzaminów końcowych uczniowie mogą łącznie uzyskać maksymalnie 42 punkty i trzy punkty dodatkowo za kombinację TOK i EE.
Minimalna liczba punktów potrzebna do zdania matury to 24 pod warunkiem, że wszystkie pozostałe wymogi będą spełnione.

W programie uczeń sam buduje swoją ścieżkę edukacyjną wybierając po 1 przedmiocie z każdej z 6 grup:

  • Grupa 1: Język A – język ojczysty 
  • Grupa 2: Język B – drugi język, który jest językiem wykładowym na pozostałych przedmiotach (Language A1, B, ab initio)
  • Grupa 3: Nauki społeczne – np. geografia, historia, filozofia, ekonomia, psychologia, zarządzanie
  • Grupa 4: Nauki ścisłe – np. chemia, fizyka, biologia, informatyka, technologia projektowania (ang. design technology)
  • Grupa 5: Nauki matematyczne – do wyboru matematyka na czterech poziomach zaawansowania: Mathematical Studies SL, Mathematics SL, Mathematics HL oraz Further Mathematics HL
  • Grupa 6: Sztuka – nauki o teatrze, malarstwie, filmie, muzyce, tańcu.

Przedmiot z grupy 6 może być dowolnie zmieniony na inny przedmiot z grupy 1,2,3,4 lub 5.

Co najmniej 3 i max. 4 przedmioty muszą być na poziomie rozszerzonym (Higher Level – 6h tyg.).
Pozostałe przedmioty (3 lub 2) są na podstawowym (SL - Standard Level - 4h tyg.).

 

licealista siedzi przy biurku, uczy się i pisze pracę
Extended Essay (EE) 

Pisemna praca badawcza na wybrany przez ucznia temat. Powinna zawierać około 4000 słów. 

W celu napisania Extended Essay uczeń prowadzi własne badania,
a cała praca przyjmuje formę naukową. Proces tworzenia EE opiera się na współpracy z nauczycielem nadzorującym pracę.

Pisanie EE należy rozpocząć już w pierwszym roku nauki, pod opieką nauczyciela danego przedmiotu. Praca, oceniana zewnętrznie, musi być oryginalna i samodzielna.

Theory of Knowledge (TOK)

Dwuletni kurs, który ma na celu przybliżenie uczniom natury i genezy wiedzy.

Fundamentalnym pytaniem, które wyznacza tok zajęć jest: “Skąd to wiemy?”. Kurs odnosi się zawsze do przedmiotów, jakie uczeń wybrał w ramach programu.

Przedmiot ten prowadzony jest w wymiarze 2 godzin tygodniowo
i wspomaga ukształtowanie procesu uczenia się.

Celem TOK-u jest wykształcenie krytycznie myślącego, poszukującego i intelektualnie aktywnego młodego człowieka.

kilka książek na stole
Creativity, Action, Service (CAS)

Warunkiem uzyskania dyplomu IB jest także zrealizowanie programu CAS - “kreatywność, działanie, pomoc”.

Creativity odnosi się do sztuki, wrażliwości artystycznej
i kreatywnego myślenia,
Action związane jest z aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia,
Service nakierowuje na pracę dobroczynną i społeczną.

Uczeń musi przepracować 150 godzin (bezpłatnie) w dwuletnim cyklu nauki pod okiem koordynatora CAS.


REKRUTACJA 2022/2023

Zainteresowany naszym liceum? Dowiedz się więcej na temat rekrutacji!

Sprawdź jak się rekrutować!