Przedmioty DP
Przedmioty DP

Da Vinci’s International High School- Program IB DP 2022/ 2023

Grupa 1- język ojczysty:

 • Język polski: Literatura
 • Język angielski: Język I literatura

Grupa 2- język obcy:

 • Język angielski
 • Język hiszpański

Grupa 3- nauki społeczne:

 • Geografia
 • Historia
 • Filozofia

Group 4- nauki ścisłe: 

 • Biologia
 • Chemia

Grupa 5- matematyka:

 • Matematyka: podejście i analiza

Grupa 6- sztuki wizualne:

 • Sztuka lub dowolnie wybrany przedmiot z grup powyżej

Rdzeń DP:

 • Teoria wiedzy
 • Kreatywność, rozwój fizyczny, aktywność społeczna
 • Extended Essay