Misja i wizja
Misja Da Vinci’s International Schools

MISJA

Misją Da Vinci’s International Schools jest wspieranie i troska o młodych ludzi, którzy w naszej Szkole mają możliwość odkrywania swoich zainteresowań, rozwijania talentów oraz pogłębiania wiedzy w atmosferze poszanowania wspólnych wartości , jak również szacunku do tego, co nas od siebie różni.

Celem naszej Szkoły jest zapewnienie Uczniom zbalansowanej edukacji, która będzie narzędziem do podejmowania świadomych wyborów i wyzwań poprzez zrozumienie i ciekawość świata. Aby ten cel osiągnąć realizujemy programy podlegające międzynarodowej standaryzacji.

Ucznia Da Vinci’s International Schools cechują rzetelność i kreatywność, a nauka w międzynarodowym środowisku kształtuje jego wrażliwość i otwartość.

MISJA IB

The International Baccalaureate® ma na celu rozwijanie dociekliwych, kompetentnych i troskliwych młodych ludzi, którzy pomagają tworzyć lepszy i bardziej spokojny świat poprzez międzykulturowe zrozumienie i szacunek.

W tym celu organizacja współpracuje ze szkołami, rządami i organizacjami międzynarodowymi, aby opracować ambitne programy międzynarodowej edukacji podlegające skrupulatnej ocenie. 

Programy te zachęcają uczniów na całym świecie do aktywności, współczucia i uczenia się przez całe życie, którzy rozumieją, że inni ludzie, z ich różnicami, również mogą mieć rację.

Wybierz da Vinci!

REKRUTACJA 2024/2025

Zainteresowany naszym liceum? Dowiedz się więcej na temat rekrutacji!

Sprawdź jak się rekrutować!