Misja i wizja
Łączy nas zamiłowanie do wiedzy

Misja Da Vinci’s International Schools

Misją Da Vinci’s International Schools jest wspieranie i troska o młodych ludzi, którzy w naszej Szkole mają możliwość odkrywania swoich zainteresowań, rozwijania talentów oraz pogłębiania wiedzy w atmosferze poszanowania wspólnych wartości, jak również szacunku do tego, co nas od siebie rożni.

Celem naszej Szkoły jest zapewnienie Uczniom zbalansowanej edukacji, która będzie narzędziem do podejmowania świadomych wyborów
i wyzwań poprzez zrozumienie i ciekawość świata. Aby ten cel osiągnąć realizujemy programy podlegające międzynarodowej standaryzacji.

Ucznia Da Vinci’s International Schools cechują rzetelność i kreatywność, a nauka w międzynarodowym środowisku kształtuje jego wrażliwość i otwartość.

Bo kochamy uczyć.

Ty planujesz przyszłość, a my pomagamy Ci osiągać cele. 

WIZJA

Chcemy być szkołą, która będzie działać na zasadach partnerstwa z rodzicami, uczniami i pracownikami.

Pragniemy stworzyć miejsce sprzyjające nauce, w którym każdy będzie czuć się bezpiecznie i pewnie.

Dążymy do wychowania młodego człowieka świadomego, odpowiedzialnego, otwartego na świat i gotowego do stawienia czoła wszelkim wyzwaniom.

Wybierz Da Vinci!

REKRUTACJA 2019/2020

Sprawdź warunki rekrutacji!

Regulamin rekrutacji 2019/2020