Platforma edukacyjna ManageBac

Od 2020 roku dwujęzyczne liceum Da Vinci korzysta z systemu zarządzania ManageBac. Ten elektroniczny dziennik pozwala na przechowywanie i dzielenie się materiałami szkolnymi, a także umożliwia najwygodniejszą komunikację między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

ManageBac jest najczęściej wybieranym narzędziem szkół realizujących program Matury Międzynarodowej IB.

To najszybszy i najprostszy sposób na śledzenie swoich wyników w nauce. ManageBac oznacza komfortową edukację zdalną przy zachowaniu pełnej interaktywności jej uczestników.