Indywidualna ścieżka rozwoju
Razem tworzymy przyszłość

W naszym dwujęzycznym liceum kładziemy nacisk na indywidualny rozwój każdego ucznia poprzez:

  • dostosowane metody nauczania wynikające z potrzeb licealistów Da Vinci,
  • prowadzenie bogatej oferty zajęć dodatkowych rozwijających talenty i pasje,
  • rozwój umiejętności interpersonalnych i pewności siebie uczniów,
  • dostarczenie pomocy naukowych wspierających wszechstronny rozwój,
  • pokazywanie wzorców i wpajanie najważniejszych wartości,
  • wskazanie możliwości rozwoju zawodowego,
  • odkrywanie mocnych stron uczniów i ich doskonalenie,
  • ułatwienie dostępu do światowych uczelni o najwyższych standardach.